Werkwijze praktijk Natuurlijk Behandelen:

U kunt bij Natuurlijk Behandelen terecht voor het behandelen van klachten of een ontspannende massage(contra-indicaties). Deze laatste wordt overigens niet vergoed door de zorgverzekering.

Een klacht wordt behandeld vanuit een holistisch perspectief op basis van de 5 natuurgerichte principes.Mijn specialisatie zijn Chakra behandelingen. verschillende massage-methodieken en het geven spirituele ondersteuning door o.a. het aanleren van basismeditaties om te leren ontspannen.

Ik neem altijd een vragenlijst (anamnese) met u door. Relevante onderwerpen zoals de aanvang van de klacht en het verloop hiervan, factoren die de klacht verergeren of verbeteren, leefstijl, stressfactoren, uw privé- en werksituatie komen hierbij aan bod. Tijdens het eerste consult vult u tevens een behandelovereenkomst in.
Stress gerelateerde klachten kunnen puur lichamelijk worden behandeld. Om terugkerende klachten aan te pakken is het van belang "het belichamen van stress" af te leren. Hiervoor kunnen we kijken naar de oorzaak van de spanning die zich in het lichaam uit. En wat u zou kunnen veranderen in de onderhoudende factoren.

Ik heb de beschikking over meerdere technieken die ik afzonderlijk of in combinatie met elkaar kan gebruiken. Alle beschreven behandelmethodes kunnen onderdeel zijn van het natuurgeneeskundig consult.

Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute ben ik aangesloten bij de BATC Als zorgverlener word ik erkend door een groot aantal zorgverzekeraars.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aan- gesloten ben kunt u hier downloaden. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Vergoedingen voor de consulten zijn afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.