De 5 natuurgerichte principes:

BATC therapeuten hebben met elkaar gemeen dat ze werken vanuit een holistische visie, waarbij de 5 natuurgerichte principes worden meegenomen in hun behandeling. Elke therapeut doet dat op zijn eigen unieke wijze.
Deze principes zijn energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Ze worden in deze volgorde bekeken alvorens een behandelmethode wordt vastgesteld. De basis voor functioneren van het menselijk lichaam is energie. Er geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. In ons lichaam maar ook in alles wat niet zichtbaar is. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie niet optimaal werken. Het zenuwstelsel ontvangt onvoldoende informatie en organen en weefsels kunnen ontregeld raken. Door een geblokkeerde energie- stroom kunnen ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. We voelen ons het meest vitaal wanneer we genoeg energie hebben om dat wat op ons pad komt aan te kunnen. Ontregeling in ons energieniveau zorgt voor blokkades die zich in het lichaam kunnen vastzetten als spierspanning, het lekken van energie en zet het denken vast. Belangrijk is om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en nieuwe energie op te kunnen doen. Lichaam, geest en ziel(zingeving) beïnvloeden elkaar en kunnen los van elkaar of met elkaar als ingang dienen voor herstel. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht
Energie stroomt door alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel, het communicatienetwerk, is zo'n laag. Prikkeloverdracht via de hersenen zorgt voor communicatie met de rest van het lichaam. Blokkades geven klachten. Lichaamsbewustzijn is de routemap. Signalen herkennen is de eerste stap die ons kan leiden naar de bron die de klacht veroorzaakt. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

3. Drainage
Het communicatienetwerk van het lichaam kan hinder ondervinden van gifstoffen in geestelijke of stoffelijk vorm. Verzuring van het lichaam kan voor allerlei klachten zorgen en de werking van het immuunsysteem verminderen. Het is daarom van belang om geestelijke en stoffelijke ballast op te ruimen. 4. Voeding
Voor een optimaal functioneren heeft het lichaam goede voedingsstoffen nodig. Tekorten kunnen leiden tot ziekte. Maar ook gezonde voeding kan soms niet verdragen worden. De onverdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van het lichaam en op onze psyche. Geestelijke groei vraagt om uitdagingen, zelfkennis, het uit onze comfortzone durven stappen, de beste intenties nastreven, doelen stellen en het onderzoeken van onze opties. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken en onze kwaliteiten saboteren. Door de saboteur in onszelf aan te pakken en onze opties te onderzoeken zal sneller genezing plaatsvinden. Kies voeding die rijk is aan voedingstoffen en zorg voor voeding van de geest.

5. Psyche
Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Belemmerende patronen kunnen mogelijk het helingsproces beïnvloeden. Als laatste stap is het belangrijk om op zoek te gaan naar belemmerende patronen en ze op een gezonde manier te doorbreken en los te laten.